[MINH HUỆ 21-09-2021]

Học viên mới tại các tỉnh thành và khu vực dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Trung Quốc Đại Lục; Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang; Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông; Hoài Nhu, Bắc Kinh; Bình Độ, Thanh Đảo, Sơn Đông; Trịnh Châu, Hà Nam; Huyện Vĩnh Cát, Cát Lâm; Huyện Bản Khê, Liêu Ninh (02); Trường Xuân, Cát Lâm; Thành Đô, Tứ Xuyên; Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông; Thuận Khánh, Nam Sung, Tứ Xuyên; Bình Phòng, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Thanh Đảo, Sơn Đông; Côn Minh, Vân Nam; Huyện Thâm Trạch, Thạch Gia Trang, Hà Bắc; Thiên Thủy, Cam Túc; Sơn Tây; Huyện Thanh Hà, Hình Đài, Hà Bắc

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/新学员恭祝师尊中秋好-23条–431740.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share