[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Canada kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Điểm giảng chân tướng tại Chinatown, Toronto; Quận Hawkwood, Calgary; Nhóm giảng chân tướng RTC tại Vancouver; Halifax; Vancouver (03); London; Windsor; Toronto (07); Calgary (02); Fort McMurray; Nhóm giảng chân tướng Giải cứu khẩn cấp nhánh 902; Winnipeg (02)

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/加拿大大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431492.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share