[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Phần Lan (02); Gia đình đệ tử trẻ tuổi ở Thụy Điển; Đệ tử trẻ tuổi ở Đan Mạch; Na Uy; Đan Mạch; Bắc Âu và Thụy Điển

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/431493.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share