[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở New York, Hoa Kỳ kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Đài Loan; Nhóm TTM ở Đài Loan; Nhóm TTVP ở Đài Loan; Trung Tâm phục vụ thoái đảng ở Đài Loan; Đài Trung, Đài Loan (03); Nhóm giảng chân tướng qua điện thoại nhánh 911; Ma Cao; Huyện Nghi Lan, Đài Loan; Nhóm giảng chân tướng qua điện thoại nhánh 908; Bành Hồ, Đài Loan (04); Nhóm giảng chân tướng qua điện thoại nhánh 910; Nhóm giảng chân tướng khẩn cấp qua điện thoại nhánh 902 ở Bành Hồ; Hoa Liên, Đài Loan; Trường Minh Huệ ở Đài Trung; Tân Bắc, Đài Loan (05); Đội trồng lưng Tân Bắc; Sheung Shui, Hồng Kông


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/台湾、香港、澳门大法弟子恭祝师尊中秋好-30条–431495.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share