[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Nhật Bản kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Nhật Bản (08); Tokyo (03); Shimane; Saitama; Kobe; Osaka; Kansai; Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng toàn cầu tại Nhật Bản; Kumagaya, Saitama (07); Matsudo, Chiba; Asakusa; Nagoya; Saitama (03); Hokkaido

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/日本多地大法弟子恭祝师尊中秋好-32条–431497.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share