[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở miền Đông nước Mỹ kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Delaware; Washington, DC; New Jersey (03); Greater Philadelphia (02); New England; Boston; North Carolina (02); Philadelphia; Charlotte, North Carolina; Florida; Đội trống lưng Philadelphia

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/美国东部地区大法弟子恭祝师尊中秋好-16条–431501.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share