[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở miền Tây nước Mỹ kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Bắc California; Bay Area. San Francisco (02); Arizona; Riverside County, California; Los Angeles (02); Las Vegas (02); Greater Phoenix, Arizona (02)

 

 

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/美国西部地区大法弟子恭祝师尊中秋好-12条–431504.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share