[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở nước Mỹ kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Miền Tây nước Mỹ; Stephenville, Texas; Florida (02); Đài Phát thanh Hy vọng (02); Minnesota; Saipan (03); Đệ tử Đại Pháp người Cát Lâm sinh sống tại Mỹ; Wisconsin; Đài Truyền hình Tân Đường Nhân; Nebula, California; Hãng phim Thế kỷ mới (04); Cincinnati; Seattle; Harrisburg; Đệ tử Đại Pháp người Quảng Đông sinh sống tại Mỹ; Phía Tây Texas; South Carolina; Đệ tử Đại Pháp trong Hải quân Hoa Kỳ

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/美国多地大法弟子恭祝师尊中秋好-27条–431503.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share