[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở miền Trung Mỹ kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Dallas, Texas; Oklahoma (02); Tennessee; Texas; Arkansas; Austin, Texas; Greater Chicago; Chicago (04); Đại học Michigan; Michigan (02); Ohio; Minnesota; Nhóm gọi điện thoại giảng chân tướng nhánh 902 tại Missouri; Indiana; Missouri


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/美国中部和南部地区大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431502.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share