[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại tám quốc gia dưới đây ở Châu Âu kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Đức (02); London, Anh (02); Ireland; Thiên Quốc Nhạc Đoàn Châu Âu; Hà Lan (06); Bavaria, Đức; Pháp (05); Edinburgh, Scotland; Paris, Pháp; Dusseldorf, Đức; Thụy Sỹ; Nhóm học Pháp ở Đức; Cộng đồng đệ tử Đại Pháp nói tiếng Đức ở Thụy Sỹ; Anh (03); Salzburg, Áo; Duisburg, Đức; Gera, Áo; North England

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/431505.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share