[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Malaysia và Indonesia kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Indonesia; Malaysia (10); Jakarta, Indonesia; Đệ tử Đại Pháp người Hoa tại Indonesia; Johor, Malaysia (03); Đệ tử Đại Pháp người Hoa tại Malaysia (04); Kuala Lumpur, Malaysia (03); Tanjung Malin, Malaysia; Selangor, Malaysia

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/马来西亚、印尼大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–431507.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share