[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Hàn Quốc kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Hàn Quốc (05); Seoul (02); Incheon; Gangwon; Đội Trống lưng Hàn Quốc (02); Ulsan (02); Daegu; Trạm tàu điện ngầm Xindafang Subway Station ở Seoul; Nhóm giảng chân tướng RTC tại Hàn Quốc

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/韩国多地大法弟子恭祝师尊中秋好-16条–431509.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share