[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Canada kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp Canada (02); Montreal; Edmonton; Đội Trống lưng Toronto; Calgary (02); Victoria; Toronto (05); Ottawa; Quebec; Nhóm giảng chân tướng tại Công viên Olympic, Calgary; Brampton; Prince Edward Island

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/加拿大多地大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431699.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share