[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại sáu quốc gia dưới đây ở Châu Âu kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Lithuania; Hy Lạp; Ý; Bologna, Ý; Napoli, Ý; Croatia; Hungary; Balkans

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/欧洲六国大法弟子恭祝师尊中秋好-431701.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share