[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Úc kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Úc; Melbourne (16); Sydney (08); Epoch Times tại Úc; Tây Úc; Nhóm học Pháp ở Chatswood; Nhóm học Pháp ở Sydney; Thiên Quốc Nhạc Đoàn Sydney; Canberra; Trường Minh Huệ ở Melbourne; Nam Úc (02)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/澳大利亚大法弟子恭祝师尊中秋好-431702.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share