[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở miền Tây nước Mỹ kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Los Angeles (03); Las Vegas (04); San Diego, California (02); San Francisco (06); Hawaii (03); Utah; Portland; Bay Area, San Francisco; Litchi Garden, Phoenix; Spokane, Washington (02); Đảo Kauai, Hawaii; San Jose, California (02); Arizona;  Seattle


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/美国西部地区大法弟子恭祝师尊中秋好-29条–431705.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share