[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tham gia các hạng mục dưới đây ở hải ngoại kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Nhóm giảng chân tướng qua điện thoại giải cứu khẩn cấp 902 (04); Nhóm giảng chân tướng DHT nhánh 703; Nhóm giảng chân tướng DHT nhánh 705; Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục đang du học ở nước ngoài; Đệ tử Đại Pháp tại Châu Âu; Nhóm gọi điện thoại dự án WBS; Nhóm giảng chân tướng qua điện thoại (07); Nhóm giảng chân tướng RTC; Các đệ tử Đại Pháp tham gia trang web thoái đảng toàn cầu; Nhóm gọi điện thoại giảng chân tướng nhánh 903 (05); Nhóm gọi điện thoại giảng chân tướng nhánh 910; Nhóm gọi điện thoại giảng chân tướng nhánh 906 (03); Nhóm gọi điện thoại giảng chân tướng nhánh 911; Nhóm gọi điện thoại giảng chân tướng nhánh 909; Nhóm gọi điện thoại giảng chân tướng DHT; Đệ tử Đại Pháp sinh sống ở Hàn Quốc; Nhóm giảng chân tướng qua mạng; Nhóm học Pháp ở Bắc Mỹ; Đệ tử Đại Pháp tại Ecuador

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/海外大法弟子恭祝师尊中秋好-35条–431741.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share