[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tham gia các hạng mục dưới đây ở hải ngoại kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Nhóm giảng chân tướng thuộc hạng mục gọi điện thoại giải cứu toàn cầu (06); Nhóm giảng chân tướng qua điện thoại nhánh 908; Nhóm giảng chân tướng RTC (05); Nhóm nhắn tin SMS trên nền tảng RTC; Nhóm giảng chân tướng DHT (02); Nhóm giảng chân tướng qua điện thoại nhánh 701; Nhóm giảng chân tướng qua điện thoại nhánh 702; Nhóm giảng chân tướng qua tin nhắn MMS và SMS; Nhóm giảng chân tướng qua điện thoại nhánh 901 (03)

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/海外讲真相项目组大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431743.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share