[MINH HUỆ 21-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Úc kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Úc (06); Adelaide; Melbourne (10); Queensland; Sydney (10); Canberra

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/澳大利亚大法弟子恭祝师尊中秋好-29条–431744.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share