[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Trung Quốc Đại lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp sống xa nhà ở Hắc Long Giang, đệ tử Đại Pháp trong ngành ngân hàng ở Hà Bắc, ngành kiến trúc ở Tần Hoàng Đảo, khu hải quan ở Tần Hoàng Đảo, mỏ dầu Thắng Lợi, Đại Khánh (3), Quảng Đông, Hành Thuỷ, Bảo Tuyền Lĩnh, hệ thống thuỷ lợi ở Trường Xuân, Thâm Quyến, Đạt Châu (8), Nam Dương, Nam Thông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/各行业大法弟子恭祝师尊中秋好-28条–431406.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share