[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở tỉnh Sơn Tây cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tấn Trung (16), Đại Đồng, Trường Trị, Thái Nguyên (2), huyện An Trạch.

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/山西大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431139.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share