[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở tỉnh Giang Tô cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Diêm Thành (3), Vô Tích, Tô Châu (5), Nam Kinh, Hoài An (3), Liên Vân Cảng (5), Thường Châu (5)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/江苏大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431145.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share