[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở tỉnh Quảng Đông cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Yết Dương (5), Trung Sơn, Hà Nguyên (3), Huệ Châu (5), Sán Đầu (8), Trạm Giang, Mai Châu (2), Triệu Khánh (2), Phật Sơn.

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/广东大法弟子恭祝师尊中秋好-28条–431140.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share