[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Yên Đài (18), Tri Bác, Liêu Thành (3), Uy Hải (2)

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431138.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share