[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở khu Nội Mông Cổ cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Địa khu Hưng An Minh Bạch Âm Hồ, Xích Phong, địa khu Lâm Quách Lặc, Hô Luân Bối Nhĩ, Hô Hoà Hạo Đặc, Thông Liêu, cùng các đệ tử Đại Pháp khác ở Nội Mông Cổ.

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/内蒙古大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431126.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share