[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở  cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Diên Biên, Liêu Nguyên (10), Tứ Bình, Thông Hoá (5), Tùng Nguyên (3), Tuyền Dương (2).


 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/吉林省大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431129.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share