[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp làm trong ngành giáo dục ở Trung Quốc Đại lục thuộc các địa khu sau cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đại học giao thông Tây An ở Thiểm Tây, ngành giáo dục ở Tân Cương, đại học Đông Bắc Sư Phạm ở Trường Xuân, ngành giáo dục ở Tứ Xuyên, Hàm Đan, Triêu Dương, Nội Mông Cổ, Trùng Khánh, Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, ngành giáo dục ở Quảng Châu, đại học ở Cát Lâm, Sán Đầu, Liêu Ninh, Thạch Gia Trang, Đạt Châu, Hải Điến, Tương Đàm, Khánh Dương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/教育界大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–431410.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share