[MINH HUỆ 20-09-2021]  Tiểu đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Trung Quốc Đại lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thanh Đảo, Bắc Kinh, Thạch Gia Trang, Tân Tập, Cáp Nhĩ Tân, Giai Mộc Tư, Hàm Đan, Tế Nam, Liên Vân Cảng, Bảo Định, An Sơn, Hoài An, Hồ Nam, Sơn Đông, Quý Dương, khu Phổ Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/大法小弟子恭祝师尊中秋好-20条–431408.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share