[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở tỉnh Hà Bắc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thương Châu (15), Hàm Đan (2), Phụ Bình, Hình Đài, huyện Nguỵ (4),

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/河北大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431148.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share