[MINH HUỆ 20-09-2021]  Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở tỉnh Giang Tây cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Ưng Đàm (2), Nam Xương (15), Cửu Giang (5), Tân Dư (3)

 

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/江西大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–431146.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share