[MINH HUỆ 19-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Giang Tô tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Giang Tô kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Thành phố Diêm Thành (3); khu Đại Phong, Diêm Thành; huyện Liên Thủy, Hoài An; khu Phổ Khẩu, Nam Kinh; thành phố Trấn Giang; thành phố Thái Thương, Tô Châu (2); thành phố Tô Châu; thành phố cảng Liên Vân(2); thành phố Vô Tích (3); thành phố Nam Kinh (4); khu mới Giang Bắc, Nam Kinh; thành phố Từ Châu (3); huyện Sùng Xuyên, Nam Thông; Thịnh Tích, Vô Tích.

Điểm học Pháp ở: thành phố Tô Châu; phía Đông thành phố Thường Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/19/江苏大法弟子恭祝师尊中秋好-27条–430969.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share