[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Huệ Châu (2), nhóm học Pháp ở Thiều Quan, Sán Đầu (6), Mậu Danh (2), Thiều Quan (4), Phật Sơn, Thâm Quyến, Huệ Châu, Yết Dương, Mai Châu, và các đệ tử Đại Pháp khác ở Quảng Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/广东大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–431180.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share