[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Tân Hương, Nam Dương (2), Mạc Hà, Tân Hương (12), Trú Mã Điếm, Lạc Dương, Khai Phong và các đệ tử Đại Pháp khác ở Hà Nam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/河南大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431185.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share