[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Khánh Dương (2), Lan Châu (10), Bạch Ngân (3), nhóm học Pháp ở Lan Châu, Thiên Thuỷ, Trương Dịch và các đệ tử Đại Pháp khác ở Cam Túc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/甘肃大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431188.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share