[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà tại các khu vực dưới đây thuộc thành phố Thiên Tân kính chúc Sư tôn Tết Trung Thu vui vẻ!

Quận Bắc Thần; Quận Hà Đông (4); Làng Hà Bắc thuộc quận Vũ Thanh (2); Quận Đường Cô, khu mới Tân Hải; Quận Bảo Trì (2); Quận Hà Tây (2); Quận Tây Thanh (2); Thiên Tân (8); Tiểu tổ học Pháp: Quận Ninh Hà; Quận Hà Tây; Thiên Tân.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/天津大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–431135.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share