[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nam Kinh (05); Hoài An (08); Nam Thông (01); Thường Châu (02); Vô Tích (01); Liên Vân Cảng (01); Từ Châu (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/江苏大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431208.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share