[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Liêu Nguyên (01); Tứ Bình (09); Một tiểu tổ học Pháp ở Cát Lâm (05); Các đệ tử ở Cát Lâm (01); Bạch Thành (02).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/吉林省大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–431223.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share