[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Phật Sơn (02); Mậu Danh (03); Giang Môn (06); Sán Đầu (02); Mai Châu (03); Châu Hải (04); Toàn thể đệ tử ở Quảng Đông (01); Yết Dương (02); Hà Nguyên (01); Thâm Quyến (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/广东大法弟子恭祝师尊中秋好-25条–431206.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share