[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Liêu Thành (01); Yên Đài (06); Hà Trạch (01); Đệ tử ở Sơn Đông (02); Liêu Thành (01); Uy Hải (01); Tứ Thủy (02); Thái An (05); Trâu Bình (02).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431226.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share