[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Hiếu Cảm (03); Kinh Môn (01); Vũ Hán (07); Nghi Xương (02); Đệ tử khu Cổ Điền (01); Đệ tử ở Hồ Bắc (01); Thiên Môn (01); Hàm Ninh (01); Hoàng Thạch (01); Tương Phiền (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/湖北大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431211.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share