[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp từ các huyện thị và địa khu sau tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! 

Nhóm học Pháp huyện Tân Tân, thành phố Phủ Thuận (3); huyện Tân Tân, thành phố Phủ Thuận (13); Thiết Lĩnh (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/辽宁大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–431247.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share