[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp từ các huyện thị và địa khu sau tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! 

Nhóm học Pháp tại huyện Thanh Nguyên, thành phố Phủ Thuận (2); huyện Thanh Nguyên, thành phố Phủ Thuận (10); khu Thuận Thành, thành phố Phủ Thuận; nhóm học Pháp thành phố Đăng Tháp thuộc thành phố Liêu Dương; thành phố Liêu Dương; huyện Tân Tân, thành phố Phủ Thuận (2); nhóm học Pháp tại huyện Tân Tân, thành phố Phủ Thuận; thị trấn Tân Đài Môn, khu Liên Sơn, thành phố Hồ Lô Đảo.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/辽宁大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431257.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share