[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp từ các huyện thị và địa khu sau tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! 

Nam Sung (8); nhóm học Pháp tại Nam Sung (2); thành phố Nghi Tân (2); thành phố Đức Dương; nhóm học Pháp thành phố Đức Dương; thành phố Tư Dương (2); huyện An Nhạc, thành phố Tư Dương (2); khu Nhạn Giang, thành phố Tư Dương.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431255.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share