[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp từ các huyện thị và địa khu sau tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! 

Thành phố Chiêu Viễn thuộc thành phố Yên Đài (9); huyện Lương Sơn (3); huyện Tào, thành phố Hà Trạch (2); nhóm học Pháp tại thành phố Chiêu Viễn thuộc thành phố Yên Đài (2); thị trấn Trương Tinh, thành phố Chiêu Viễn thuộc thành phố Yên Đài; thành phố Truy Bác (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–431251.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share