[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thông Liêu (2), Bảo Xương, Xích Phong (5), Mạc Kỳ (10), nhóm học Pháp ở Mạc Kỳ, một người thường không tu luyện ở Xích Phong.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/内蒙古大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431352.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share