[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Ninh Hạ, Trung Quốc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nhóm học Pháp ở Ngân Xuyên (2), Cố Nguyên (2), Cam Ninh, Ngân Xuyên (13) và các đệ tử Đại Pháp khác ở Ninh Hạ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/宁夏大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–431364.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share