[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Trung Quốc đại lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Quảng Đông (20), Quảng Tây (2), nhóm học Pháp ở Liêu Ninh (2), nhóm học Pháp ở Quảng Đông (3), Liêu Ninh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/广东大法弟子恭祝师尊中秋好-27条–431369.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share