[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hắc Long Giang tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Hắc Long Giang (3); thành phố Thất Đài Hà (5); thành phố Tuy Hóa (4); thành phố Song Áp Sơn (6); thành phố Hạc Cương (3); thành phố Y Xuân (1); thành phố Mẫu Đơn Giang (1); thành phố Hắc Hà (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/黑龙江大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431415.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share