[MINH HUỆ 20-09-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc thành phố Cát Lâm tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Cát Lâm (3); thành phố Giao Hà (3); thành phố Hoa Điện (3); thành phố Thư Lan (9); khu Long Đàm (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/吉林市大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–431128.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share