[MINH HUỆ 20-09-2021]

Đệ tử Đại Pháp ở Duy Phường, tỉnh Sơn Đông tại Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp ở Duy Phường kính gửi đến Sư tôn từ bi vĩ đại:

Chư Thành; Xương Ấp; Hàn Đình; Duy Phường (3); khu đô thị thành phố Cao Mật; Lâm Cù (2); Khuê Văn; khu phát triển thành phố Duy Phường; Cao Mật (3); phía Bắc thành phố Cao Mật.

Nhóm học Pháp ở: Khuê Văn; Duy Phường (3); Hàn Đình; Lâm Cù; Chư Thành; phía Tây thành phố Cao Mật.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/潍坊大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–431153.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share